Forord fra festskriftet i forbindelse med
foreningens 75-års jubilæum i 1999:

Garderforeningen for Haslev & Omegn    
Den 15. april 1924 var 11 gamle gardere samlet på Jernbanehotellet i Haslev med det formål at oprette Garderforeningen for Haslev og Omegn. Endvidere havde yderligere 8 gamle gardere givet tilsagn om at deltage.

Med en lov for Ringsted Garderforening som grundlag afholdtes udvalgsmøde den 28. maj, hvor det blev besluttet at oprette Garderforeningen for Haslev og Omegn og afholde stiftende generalforsamling den 18. juni 1924.

Det viste sig at være et godt initiativ, der blev taget, for trods størrelsen har foreningen vist sin berettigelse og garderånden er stadig til stede blandt medlemmerne.

Mødedeltagelsen er særdeles god.
Med den trofasthed, som medlemmerne udviser for Garderforeningen, skal det være mit håb, at fremtiden også må blive god for Garderforeningen for Haslev og Omegn og kammeratskabet fortsat må være det bærende element blandt foreningens mere end 100 medlemmer.

Med disse ord ønsker jeg sammen med den øvrige bestyrelse Garderforeningen for Haslev og Omegn tillykke med 75 års jubilæet den 18. juni 1999.

Just Lund Jensen
formand

 


Copyright © Garderforeningen for Haslev og Omegn 2011. Sidst opdateret den 09. November 2011

WEB-master, design m.m.: SFH DATA, Haslev