Proportioner for landsdækkende bowlingturnering
 
1.   Formanden for bowlingudvalget udpeges af Præsidenten og skal godkendes af Repræsentantskabet på førstkommende møde.
Funktionsperioden er 4 år. Genudpegning kan finde sted.

Formanden har ansvaret for at bedømme, udregne og udarbejde resultatlister.
     
2.   Et bowlingudvalgsmedlem vælges på formandsmødet af Garderforeningerne i den pågældende region.

Kandidatforslag indgives til vicepræsidenten senest 10 dage før mødet.
Funktionsperioden er 4 år. Genvalg kan finde sted..
     
3.   Bowlingturneringen løber i perioden 15. september til 15. marts, og kun resultater opnået i dette tidsrum kan deltage i Landsbowlingturneringen.
     
4.   Et hold består af 4 bowlere og deltager i konkurrencen om bedste hold på landsplan.
     
5.   Alle bowlere deltager i konkurrencen om at blive den individuelt bedste bowler på landsplan.
     
6.   En garderforening må gerne deltage med flere hold.
Deltager en forening med flere hold, udvælger bowlingudvalget ved bedømmelsen af de indsendte resultater de 4 bedste bowlere fra foreningen som hold 1 og de 4 næstbedste som hold 2 osv.
     
7.   For at kunne deltage i landsturneringen skal hver bowler have spillet mindst 2 serier i løbet af turneringssæsonen.

a. Der skal indsendes 2 serier med print pr. bowler til regionens bowlingudvalgsmedlem senest den 20/3.
Resultater uden print kan ikke medregnes i turneringen.

b. Der skal indsendes en liste med bowlerens navn, nr. og årgang sammen med resultaterne.

c. Samtidig med indsendelse af resultater og navnelister skal der indbetales et beløb på 20 kr. for hver bowler til dækning af porto og præmier.

Kun resultater opnået i garderregi kan indgå i turneringen.
     
8.    Det bedste hold på landsplan udpeges til landsmestre og modtager en landsvandrepokal.

a. Der er præmie til næstbedste og trediebedste hold.

b. Den bowler, der på landsplan har den højeste score, modtager en vandrepokal..
     
9.   Præmierne vil blive tildelt på Repræsentantskabsmødet.
     
10.   Det forudsættes, at 2 eller 3 garderforeninger går sammen om bowlingaftener, da enkelte garderforeninger ikke råder over lokale baner på egnen.

Således vedtaget på Præsidiemøde 5. maj 2001

 Der tages forbehold for ændringer.

 

Copyright © Garderforeningen for Haslev og Omegn 2011. Sidst opdateret den 09. November 2011

WEB-master, design m.m.: SFH DATA, Haslev